چت

صنعت سازه عمید

علی زنده روح

48%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

خرید ورق

ورق ضخامت 8 ، 10، 12 و 15 میل فولاد مبارکه هر کدام 46 تن ورق 30 میل عرض 150 تعداد 4 شیت ورق 20 میل عرض 150 تعداد 10 شیت

×