فولاد داتیس سپاهان

مهندس امیر حسین رفیعی

77%

خرید ورق روغنی - RFQ-5997

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق ضخامت ۲ عرض ۱۰۰۰ گرید St14 می باشیم.

22 مرداد، 1401