خرید ورق روغنی - RFQ-5779

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق ۱/۱ روغنی عرض۱۱۳ -۱۲۳ ۱۲۵ هستیم.

29 تیر، 1401
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید