چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق گالوانیزه
07 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه 1/8ابعاد 900 * 1000 هستیم.

×