چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
17 آذر، 1400 2 سال پیش

خرید ورق گرم

خریدار ورق گرم رول سنگین از ضخامت 2/5 الی 4 میل با عرض 1 متر یک ظرفیت گریدد st22 / st37 هستیم.

×