چت

شرکت فولاد فاضل نوین جنوب

قاسم فاضلی

55%
جزئیات...
میلگرد کلاف
10 آذر، 1400 2 سال پیش

خریدار میلگرد کلاف

خریدار میلگرد کلاف 8 آجدار گرید a2 از گروه ملی اهواز به میزان 1 ظریت هستیم.

×