چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
07 آذر، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم st22

خریدار 3__1000___st22 ظرفیت هستیم.

×