چت

فولاد داتیس سپاهان

مهندس امیر حسین رفیعی

65%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
06 شهریور، 1400 3 سال پیش

خریدار ۳۰ روغنی

خریدار ۳۰ کوتاه روغنی ۱۷تن

×