چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق گالوانیزه
29 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار گالوانیزه تاراز

خریدار ورق گالوانیزه تاراز ۱/۲۰___۱۰۰۰ ظرفیت

×