چت
ورق گرم (سیاه)
30 اردیبهشت، 1403 1 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ابعادی با مشخصات زیر میباشیم. ورق 6000*1800 با ضخامت 8 به میزان 68 برگ ورق 6000*1800 با ضخامت 6 به میزان 70 برگ ورق 6000*1800 با ضخامت 10 به میزان 25 برگ

×