چت

بهین آوران نیرو

علیرضا فرشید-حسین ابوطالبی

48%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
30 اردیبهشت، 1403 1 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی با مشخصات زیر مبیاشیم. عرض 1000 ضخامت 90 عرض 1250 ضخامت 90 عرض 1250 ضخامت 1

×