چت

دژ سازه آرسام (دسا)

علی رضایی

61%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
30 فروردین، 1403 1 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه فولاد مبارکه ۳ تا ۱۵ میل فقط عرض ۱۵۰ نقدی خریداریم.

×