چت

آرسس استیل آریا | آهن وان

مجتبی مختاری شرقی

88%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
29 فروردین، 1403 1 ماه پیش

استعلام ورق سیاه

استعلام ورق 6 میل عرض 1000رول پایه برش به میزان 2 ظرفیت خواستاریم.

×