چت
مواد معدنی
15 آذر، 1402 3 ماه پیش

خریدار مواد معدنی

خریدار کنسانتره مس سولفیدی ترجیحا اطراف کرمان میباشیم.

×