چت
میلگرد
04 آذر، 1402 3 ماه پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد آجدار سایز 10 و 12 به میزان 250 تن برای خرمشهر میباشیم.

×