چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
21 آبان، 1402 3 ماه پیش

ورق سیاه

ورق 1500*3 ST37 ورق 2/8 تا 3/3 عرض مختلف

×