چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
05 مهر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق گرم

2.6 الی 3.3 ، عرض مختلف st33 خریداریم .

×