منصوریان

فولاد نورد آتیه

29%
جزئیات...
میلگرد آجدار
28 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد سایز 25 به میزان یک ظرفیت میباشیم.

×