چت

سید امیرحسین رفیعی

حداد صنعت سید عماد

44%
جزئیات...
ورق اسید شویی
28 شهریور، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق اسید

خریدار ورق اسیدشویی به شرح زیر می باشیم: ▪️ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1000 کیفیت w22 ▪️ورق اسید شویی ضخامت 2 و 2.1 و 2.3 و 2.5 عرض مختلف درجه2

×