چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
18 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 60 یک متر غرب به میزان یک رول اصفهان و 50یک متر غرب به میزان یک ظرفیت اصفهان می باشیم.

×