چت

آهن سناتور(شرکت فرا آهن زنده رود)

آقای محسن کاظمی

46%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1402 11 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 70میل عرض مختلف هستیم.

×