چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 70میل عرض مختلف هستیم.

×