چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق سیاه 60میل عرض یک متر می باشیم.

×