ورق 12 st52 عرض 1300 - RFQ-121

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق 12 از جنس اس تی 52 به عرض 1300

09 تیر، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)