آذین آهن زرین

احمد کاظمی

80%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 2 سال پیش

ورق 12 st52 عرض 1300

ورق 12 از جنس اس تی 52 به عرض 1300

×