سهند فولاد هشت بهشت

رسول صالحی فرد

63%
جزئیات...
تیرآهن (IPE)
12 آذر، 1399 2 سال پیش

تیرآهن ذوبی

2ظرفیت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 09131133097

×