چت

سهند فولاد هشت بهشت

رسول صالحی فرد

68%
جزئیات...
تیرآهن
12 آذر، 1399 3 سال پیش

تیرآهن ذوبی

2ظرفیت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 09131133097

×