چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
15 مرداد، 1402 7 ماه پیش

ورق سیاه

ورق سیاه 1000*1/8 st37 50 تن خریداریم شماره تماس 03132920000 داخلی 203

×