چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
31 تیر، 1402 7 ماه پیش

ورق روغنی

90*90 st14 90*120 st14 1.25*110 st12 یا st14

×