چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
19 تیر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق ۳

خریدار ورق ۳ میل تا۳/۳ غیر رسمی کیفیت ۳۳ و ۳۷

×