چت

فــولاد کــامدین تـجـارت دمـیر

امیر محمد دمیرچی

72%
جزئیات...
تیرآهن
03 خرداد، 1402 12 ماه پیش

خریدار تیر آهن

تیرآهن ۱۶ اهواز ۱۲۵ شاخه بصورت غیررسمی تحویلی بنگاه محترم خاکسار خریداریم .

×