فــولاد کــامدین تـجـارت دمـیر

70%
جزئیات...
تیرآهن (IPE)
03 خرداد، 1402 4 روز پیش

خریدار تیر آهن

تیرآهن ۱۶ اهواز ۱۲۵ شاخه بصورت غیررسمی تحویلی بنگاه محترم خاکسار خریداریم .

×