ورق , میلگرد, تسمه , لوله آلومینیوم - RFQ-1033

دسته محصولات :

سایر فلزات

ورق آلومینیوم , میلگرد آلومینیوم , تسمه آلومینیوم و لوله آلومینیوم به هر مقداری که باشد خریداری می کنند 09120550237 آقای جوان

05 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات سایر فلزات