چت

شرکت فولاد فاضل نوین جنوب

قاسم فاضلی

55%
جزئیات...
میلگرد
07 شهریور، 1400 3 سال پیش

میلگرد 25 و 28

میزان 100 تن 09166166055

×