چت

آسان تولید سپاهان

پرشین آهن

55%
جزئیات...
میلگرد
16 مهر، 1399 4 سال پیش

میلگرد

مقداری میلگرد آجدار و سیم آرماتور بندی مورد نیاز است

×