متین قطعه سپاهان (مرتضی نواب) - 9773

متین قطعه سپاهان

مرتضی نواب

30%
جزئیات...
نام شرکت :

متین قطعه سپاهان

نام مدیر عامل :

مرتضی نواب

کد کاربری :

f24-9773

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،فلاورجان اتوبان ذوب آهن-منطقه صنعتی کرسگان -خیابانهای استقلال و ایرانکار-پلاک 2320

توضیحات :

ساعات کاری : 8 الی 13 شماره تماس : 03137476059-7475865

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

×