رجب شامی - 967

نام :

رجب شامی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-967

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166674116
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران بازار آهن شاد آباد بلوک چهار شمالی پلاک 140

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66674116

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×