رضا عدالت - 9467

نام :

رضا عدالت

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-9467

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

انواع اهن الات ساختمانی و صنعتی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×