محمد حسنی (خمکاری برشکاری حسنی) - 941

محمد حسنی

خمکاری برشکاری حسنی

44%
جزئیات...
نام :

محمد حسنی

نام تجاری :

خمکاری برشکاری حسنی

کد کاربری :

f24-941

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166671942 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید قطعات صنعتی، خمکاری و برشکاری قطعات صنعتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران بازار آهن شاد آباد بلوک هفت شمالی پلاک 292

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66671942

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تولید قطعات صنعتی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

دسته محصول :

خمکاری فلزات

×