مهريارترابر اصفهان (افشين محمدي) - 9244

مهريارترابر اصفهان

افشين محمدي

37%
جزئیات...
نام :

مهريارترابر اصفهان

نام تجاری :

افشين محمدي

کد کاربری :

f24-9244

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان شاهپور جديد پايانه حمل ونقل اميركبير

توضیحات :

ساعات کاری : 8صبح لغايت 5 بعدازظهر شماره تماس : 03133869392-03133878284-03133878284

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×