تسمیران (شایان رحمتی) - 8968

تسمیران

شایان رحمتی

39%
جزئیات...
نام شرکت :

تسمیران

نام مدیر عامل :

شایان رحمتی

کد کاربری :

f24-8968

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

0017081440

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران ۱۵ خرداد نبش پامنار پ۴۳۱

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

آدرس تولیدی :

تهران ،تهران جاده خاوران جنب خاور شهر خ محمود اباد انتهای صنعت ۱ پ۲۲

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تولید و هرضه انواع محصولات بسته بندی تسمه و بست

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برش رول به رول انواع فلزات با دقت ۰.۰۱ میلیمتر از ضخامت ۰.۱۸تا ۲ میلیمتر از عرض ۱۰ میلیمتر تا ۱۵۰۰ میلیمتر

×