علیشاه صمدی - 893

نام :

علیشاه صمدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-893

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

×