آقاپور (بازرگانی‌ آقاپور) - 8880

آقاپور

بازرگانی‌ آقاپور

30%
جزئیات...
نام :

آقاپور

نام تجاری :

بازرگانی‌ آقاپور

کد کاربری :

f24-8880

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1399

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق اسید شویی

×