چت

جهان آسین سپاهان

آقای سرمد

80%
جزئیات...

اعلام موجودی جهان آسین سپاهان (آقای سرمد) - 8858

میلگرد
18 مرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 18 مرداد (کد : 71078)

💠#شرکت_جهان_آسین_سپاهان▪️تیرآهن ذوب آهن موجود ▪️تیرآهن i7 نرمال موجود ▪️تیرآهن شاخه نرمال موجود ▪️تیرآهن بال پهن سنگین و سبک موجود میلگرد سیرجان موجود میلگرد ابرکوه موجود میلگرد گروه ملی موجود میلگرد ذوب اهن موجود میلگرد نیشابور موجود ⚫️ورق اکسین a283 سایز 8 تا 100 موجود است ⚫️ورق اکسین st52 سایز 8 تا 100 موجود است ⚫️ورق مبارکه st37 سایز 2 تا 15 موجود است ⚫️ورق مبارکه st52 سایز 2 تا 15 موجود است☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

تیرآهن
17 مرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 17 مرداد (کد : 70907)

💠#شرکت_جهان_آسین_سپاهان️ورق اکسین a283 سایز 8 تا 100 موجود است️ورق اکسین st52 سایز 8 تا 100 موجود است ️ورق مبارکه st37 سایز 2 تا 15 موجود است️ورق مبارکه st52 سایز 2 تا 15 موجود است ️تیرآهن ذوب آهن موجود ️تیرآهن i7 نرمال موجود ️تیرآهن شاخه نرمال موجود ️تیرآهن بال پهن سنگین و سبک موجود میلگرد سیرجان موجود میلگرد ابرکوه موجود میلگرد گروه ملی موجود میلگرد ذوب اهن موجود میلگرد نیشابور موجود☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

میلگرد
17 مرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 17 مرداد (کد : 70906)

💠#شرکت_جهان_آسین_سپاهان️ورق اکسین a283 سایز 8 تا 100 موجود است️ورق اکسین st52 سایز 8 تا 100 موجود است ️ورق مبارکه st37 سایز 2 تا 15 موجود است️ورق مبارکه st52 سایز 2 تا 15 موجود است ️تیرآهن ذوب آهن موجود ️تیرآهن i7 نرمال موجود ️تیرآهن شاخه نرمال موجود ️تیرآهن بال پهن سنگین و سبک موجود میلگرد سیرجان موجود میلگرد ابرکوه موجود میلگرد گروه ملی موجود میلگرد ذوب اهن موجود میلگرد نیشابور موجود☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

ورق گرم (سیاه)
17 مرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 17 مرداد (کد : 70905)

💠#شرکت_جهان_آسین_سپاهان️ورق اکسین a283 سایز 8 تا 100 موجود است️ورق اکسین st52 سایز 8 تا 100 موجود است ️ورق مبارکه st37 سایز 2 تا 15 موجود است️ورق مبارکه st52 سایز 2 تا 15 موجود است ️تیرآهن ذوب آهن موجود ️تیرآهن i7 نرمال موجود ️تیرآهن شاخه نرمال موجود ️تیرآهن بال پهن سنگین و سبک موجود میلگرد سیرجان موجود میلگرد ابرکوه موجود میلگرد گروه ملی موجود میلگرد ذوب اهن موجود میلگرد نیشابور موجود☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

میلگرد
16 مرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 16 مرداد (کد : 70606)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد                                     ✅انواع تیر آهن  ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )مانده: ۳۱۲ تن قیمت پایه: ۲۱۶/۰۴۵ ریالمیلگردهای مازاد عرضه(مچینگ) امروز:۱-میلگرد ۱۴تا۲۰-فولاد خراسان(نیشابور) مانده: ۶۵۰۴ تن قیمت پایه: ۲۱۸/۸۰۹ ریال۲-میلگرد a3-10 سیرجان حدید جنوب۳-سبدمیلگرد ساده صنعتی-روهینا جنوب مانده: ۵۷۲ تن قیمت پایه: ۲۷۲/۴۸۹ ریال۴-میلگرد ۱۴تا۲۰- سرمد ابرکوه مانده: ۶۶۰۰ تن قیمت پایه: ۲۱۷/۹۴۸ ریال (۱۰ درصد نقد ۹۰ درصد ال سی دوماهه) ☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

تیرآهن
15 مرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 15 مرداد (کد : 70483)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

ورق گرم (سیاه)
15 مرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 15 مرداد (کد : 70482)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

ورق گرم (سیاه)
14 مرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 14 مرداد (کد : 70262)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

میلگرد
12 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 12 مرداد (کد : 70057)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

تیرآهن
12 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 12 مرداد (کد : 70056)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

ورق گرم (سیاه)
12 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 12 مرداد (کد : 70055)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

میلگرد
11 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 11 مرداد (کد : 69935)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

تیرآهن
11 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 11 مرداد (کد : 69934)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

ورق گرم (سیاه)
11 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 11 مرداد (کد : 69933)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

میلگرد
10 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 10 مرداد (کد : 69817)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

تیرآهن
10 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 10 مرداد (کد : 69816)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

ورق گرم (سیاه)
10 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 10 مرداد (کد : 69815)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088 📲09130000162🌐http://jahanasin.com 🆔https://t.me/jahanasinsepahan87 🌏https://foolad24.com/profile/8858

ورق گرم (سیاه)
09 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 09 مرداد (کد : 69554)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ کلاف گرم ضخامت 1/5 میل 1250 St.22 سباضخامت 1/8 میل 1250 St.37 سبا ضخامت 4 میل 1250 St.37 سبا ضخامت 4 میل 1250 St.44 سبا ضخامت 1/5 میل 1000 St.37 فولاد ⚫️ورق اکسین a283 سایز 8 تا 100 موجود است⚫️ورق اکسین st52 سایز 8 تا 100 موجود است ⚫️ورق مبارکه st37 سایز 2 تا 15 موجود است میلگرد سیرجان موجود میلگرد ابرکوه موجود میلگرد گروه ملی موجود میلگرد ذوب اهن موجود میلگرد نیشابور موجود ▪️تیرآهن ذوب آهن موجود ▪️تیرآهن i7 نرمال موجود ▪️تیرآهن شاخه نرمال موجود ▪️تیرآهن بال پهن سنگین و سبک موجود ⚫️ورق مبارکه st52 سایز 2 تا 15 موجود است ☎️03134088📲09130000162🌐http://jahanasin.com🆔https://t.me/jahanasinsepahan87🌏https://foolad24.com/profile/8858

میلگرد
08 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 08 مرداد (کد : 69329)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088📲09130000162🌐http://jahanasin.com🆔https://t.me/jahanasinsepahan87🌏https://foolad24.com/profile/8858

ورق گرم (سیاه)
08 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 08 مرداد (کد : 69328)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088📲09130000162🌐http://jahanasin.com🆔https://t.me/jahanasinsepahan87🌏https://foolad24.com/profile/8858

تیرآهن
08 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 08 مرداد (کد : 69327)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088📲09130000162🌐http://jahanasin.com🆔https://t.me/jahanasinsepahan87🌏https://foolad24.com/profile/8858

میلگرد
07 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 07 مرداد (کد : 69037)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088📲09130000162🌐http://jahanasin.com🆔https://t.me/jahanasinsepahan87🌏https://foolad24.com/profile/8858

ورق گرم (سیاه)
07 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 07 مرداد (کد : 69036)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088📲09130000162🌐http://jahanasin.com🆔https://t.me/jahanasinsepahan87🌏https://foolad24.com/profile/8858

تیرآهن
07 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 07 مرداد (کد : 69034)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088📲09130000162🌐http://jahanasin.com🆔https://t.me/jahanasinsepahan87🌏https://foolad24.com/profile/8858

ورق گرم (سیاه)
04 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 04 مرداد (کد : 68777)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088📲09130000162🌐http://jahanasin.com🆔https://t.me/jahanasinsepahan87🌏https://foolad24.com/profile/8858

میلگرد
04 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 04 مرداد (کد : 68776)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088📲09130000162🌐http://jahanasin.com🆔https://t.me/jahanasinsepahan87🌏https://foolad24.com/profile/8858

تیرآهن
04 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 04 مرداد (کد : 68775)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088📲09130000162🌐http://jahanasin.com🆔https://t.me/jahanasinsepahan87🌏https://foolad24.com/profile/8858

میلگرد
03 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 مرداد (کد : 68601)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088📲09130000162🌐http://jahanasin.com🆔https://t.me/jahanasinsepahan87🌏https://foolad24.com/profile/8858

ورق گرم (سیاه)
03 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 03 مرداد (کد : 68600)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088📲09130000162🌐http://jahanasin.com🆔https://t.me/jahanasinsepahan87🌏https://foolad24.com/profile/8858

تیرآهن
03 مرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 مرداد (کد : 68598)

💠شرکت جهان آسین سپاهان✅ فروش انواع محصولات فولاد ✅انواع تیر آهن ✅ورق گرم مبارکه و اکسین✅انواع میلگرد (زاگرس . سیرجان . گروه ملی . ابرکوه )☎️03134088📲09130000162🌐http://jahanasin.com🆔https://t.me/jahanasinsepahan87🌏https://foolad24.com/profile/8858

×