کیمیا تجارت زاگرس (سهراب توکلی) - 8751

کیمیا تجارت زاگرس

سهراب توکلی

34%
جزئیات...
نام شرکت :

کیمیا تجارت زاگرس

نام مدیر عامل :

سهراب توکلی

کد کاربری :

f24-8751

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03136288781
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق اسید شویی