حامد عمادی - 8733

نام :

حامد عمادی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-8733

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02123522522
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1383

توضیحات :

تولید کننده ساندویچ پانل

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

ساندویچ پانل

×