فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

آگهی های خرید مهربد تدبیر زرین

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33225

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

15 مرداد، 1399

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31874

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

29 تیر، 1399