فروشگاه جعفری (علی جعفری) - 869

فروشگاه جعفری

علی جعفری

29%
جزئیات...
نام شرکت :

فروشگاه جعفری

نام مدیر عامل :

علی جعفری

کد کاربری :

f24-869

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03133850080
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×