هوشمند افزار سپاهان . هوشمند آهن

محمد رضا ترابی

80%
جزئیات...

آگهی های خرید هوشمند افزار سپاهان . هوشمند آهن (محمد رضا ترابی) - 8263

میلگرد کلاف
31 خرداد، 1400 2 سال پیش

کلاف ذوب

کلاف ۵/۵ ذوب آهن 03195010514 بازرگــــــــــــــــانی هوشمند آهن

ورق گرم (سیاه)
31 خرداد، 1400 2 سال پیش

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق ١٠ میل عرض ١/۵ اصفهان بازرگــــــــــــــــانی هوشمند آهن 03195010514 09133861260

ورق گرم (سیاه)
31 خرداد، 1400 2 سال پیش

ورق سیاه فولاد مبارکه

۴ میل عرض ١٢۵ 03195010514

تیرآهن (IPE)
31 خرداد، 1400 2 سال پیش

تیرآهن متفرقه

تیر ١۴ الی ٢٠ متفرقه بازرگــــــــــــــــانی هوشمند آهن 03195010514

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
میلگرد آجدار
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق اسید شویی
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
میلگرد آجدار
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35387

خریدار ورق های سیاه فولادی همه ی ضخامت ها با قیمت مناسب

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
×