آگهی های خرید هوشمند افزار سپاهان (محمد رضا ترابی)

هوشمند افزار سپاهان

محمد رضا ترابی

80%
کلاف ذوب
دسته محصول :

میلگرد کلاف

کلاف ۵/۵ ذوب آهن03195010514 بازرگــــــــــــــــانی هو ...

21 فروردین، 1400
ورق سیاه فولاد مبارکه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق ١٠ میل عرض ١/۵اصفهان بازرگــــــــــــــــانی هوشمن ...

21 فروردین، 1400
ورق سیاه فولاد مبارکه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

۴ میل عرض ١٢۵03195010514

17 فروردین، 1400
تیرآهن متفرقه
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

تیر ١۴ الی ٢٠ متفرقهبازرگــــــــــــــــانی هوشمند آهن ...

16 فروردین، 1400
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-37156
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

هر کدام 1 رول

12 مهر، 1399
درخواست خرید میلگرد - RFQ-37064
دسته محصول :

میلگرد آجدار

09 مهر، 1399
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-35748
دسته محصول :

ورق اسید شویی

22 شهریور، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35746
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

22 شهریور، 1399
درخواست خرید میلگرد - RFQ-35487
دسته محصول :

میلگرد آجدار

قیمت کف

17 شهریور، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35387
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق های سیاه فولادی همه ی ضخامت ها با قیمت مناسب ...

16 شهریور، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-34539
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

02 شهریور، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33810
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

25 مرداد، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33154
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

15 مرداد، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33067
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

14 مرداد، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32871
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

12 مرداد، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32660
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

08 مرداد، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32423
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

06 مرداد، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32353
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

05 مرداد، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32257
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

04 مرداد، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32253
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

04 مرداد، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31783
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

28 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31756
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

26 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31629
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

24 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31455
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

22 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31452
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

22 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31402
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

21 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31400
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

21 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31367
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

21 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31346
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

19 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31253
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

18 تیر، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24