فولاد صنعت مهریاران (مهران محمدی) - 806

فولاد صنعت مهریاران

مهران محمدی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد صنعت مهریاران

نام مدیر عامل :

مهران محمدی

کد کاربری :

f24-806

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02156901156
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

لوله مبلی

×