پویا تجارت کالای پولاد . فولاد پرایس

محمد رضا مصری نژاد

67%
جزئیات...

اعلام موجودی پویا تجارت کالای پولاد . فولاد پرایس (محمد رضا مصری نژاد) - 7911

ورق روغنی (سرد)
02 آبان، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 02 آبان (کد : 84576)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۳ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۴ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۵ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۵ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق روغنی 🟡 ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۶۰میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۶۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۱ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۱ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ✅ عرض ۱۲۵ ۱۰میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۲ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ۵۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۶۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ✅عرض ۱۵۰ ۱۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۵۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۶۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۷۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۸۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۹۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۱۰۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول 🟡 ورق سیاه قطعات 🟡 ۸ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۰ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۲ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۵ میل قطعات عرض ۱۲۰ 🟡 ورق آجدار سیاه 🟡 🔷مبارکه 🔸۲/۵میل (رول×۱۰۰) 🔸۲/۵میل (۱۲۵×رول) 🔸۳میل (۱۰۰×رول) 🔸۳میل (۱۲۵×رول) 🔸۳میل (۱۵۰×رول) 🔸۴میل (۱۰۰×رول) 🔸۴میل (۱۲۵×رول) 🔸۴میل    (۱۵۰×رول)     🔸۵میل ( ۱۰۰×رول) 🔸۵میل (۱۲۵×رول) 🔸۵میل (۱۵۰×۶) 🔸۶میل (۱۲۵×رول) 🔸۶میل (۱۵۰×رول) 🔸۸میل (۱۲۵×رول) 🔸۸میل (۱۵۰×رول) 🔸۱۰میل (۱۲۵×رول) 🔸۱۰میل (۱۵۰×رول) 🟡 ورق سیاه خرم آباد 🟡 💢st37-st52 ✅ عرض ۱۲۵ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ۵۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۶۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ✅عرض ۱۵۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۴۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول #جهت_مشاهده_پروفایل_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/7911 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 https://foolad24.com/profile/7911/inventory 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladsazemesri 📌https://www.instagram.com/fooladprice ۵۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۶۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول

ورق گرم (سیاه)
02 آبان، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 02 آبان (کد : 84575)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۳ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۴ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۵ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۵ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق روغنی 🟡 ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۶۰میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۶۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۱ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۱ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ✅ عرض ۱۲۵ ۱۰میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۲ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ۵۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۶۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ✅عرض ۱۵۰ ۱۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۵۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۶۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۷۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۸۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۹۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۱۰۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول 🟡 ورق سیاه قطعات 🟡 ۸ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۰ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۲ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۵ میل قطعات عرض ۱۲۰ 🟡 ورق آجدار سیاه 🟡 🔷مبارکه 🔸۲/۵میل (رول×۱۰۰) 🔸۲/۵میل (۱۲۵×رول) 🔸۳میل (۱۰۰×رول) 🔸۳میل (۱۲۵×رول) 🔸۳میل (۱۵۰×رول) 🔸۴میل (۱۰۰×رول) 🔸۴میل (۱۲۵×رول) 🔸۴میل    (۱۵۰×رول)     🔸۵میل ( ۱۰۰×رول) 🔸۵میل (۱۲۵×رول) 🔸۵میل (۱۵۰×۶) 🔸۶میل (۱۲۵×رول) 🔸۶میل (۱۵۰×رول) 🔸۸میل (۱۲۵×رول) 🔸۸میل (۱۵۰×رول) 🔸۱۰میل (۱۲۵×رول) 🔸۱۰میل (۱۵۰×رول) 🟡 ورق سیاه خرم آباد 🟡 💢st37-st52 ✅ عرض ۱۲۵ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ۵۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۶۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ✅عرض ۱۵۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۴۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول #جهت_مشاهده_پروفایل_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/7911 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 https://foolad24.com/profile/7911/inventory 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladsazemesri 📌https://www.instagram.com/fooladprice ۵۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۶۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول

ورق روغنی (سرد)
01 آبان، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 01 آبان (کد : 84333)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟥بورس انواع ورق های سیاه ، آلیاژی ، روغنی ، گالوانیزه ، رنگی 🔘برگی و ظرفیتی 🔘انبار تهران و مبادی 🟡پیشرو در صنعت،پویا در خدمت🟡 ❇️موجودی ورق درب مغازه فتح 🟡 ورق سیاه 🟡 ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۳ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۴ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۵ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۵ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق روغنی 🟡 ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۶۰میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۶۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۱ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۱ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ #جهت_مشاهده_پروفایل_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/7911 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 https://foolad24.com/profile/7911/inventory 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladsazemesri 📌https://www.instagram.com/fooladprice

ورق گرم (سیاه)
01 آبان، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 01 آبان (کد : 84332)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟥بورس انواع ورق های سیاه ، آلیاژی ، روغنی ، گالوانیزه ، رنگی 🔘برگی و ظرفیتی 🔘انبار تهران و مبادی 🟡پیشرو در صنعت،پویا در خدمت🟡 ❇️موجودی ورق درب مغازه فتح 🟡 ورق سیاه 🟡 ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۳ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۴ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۵ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۵ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق روغنی 🟡 ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۶۰میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۶۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۱ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۱ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ #جهت_مشاهده_پروفایل_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/7911 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 https://foolad24.com/profile/7911/inventory 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladsazemesri 📌https://www.instagram.com/fooladprice

ورق روغنی (سرد)
30 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 30 مهر (کد : 84154)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۳ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۴ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۵ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۵ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق روغنی 🟡 ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۶۰میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۶۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۱ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۱ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ 💢st37 ۲ میل فولاد مبارکه عرض۱۰۰۰-۱۲۵۰ ۳ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۴میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۵ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۶ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۸میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۰میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۲میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۵میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ 🟡 ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه 🟡 💢st37 ۳ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۴میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۵ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۶ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۸میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۰میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۲میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۵میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ 🟡 ورق سیاه فولاد مبارکه 🟡 💢st52 ۳ میل فولاد مبارکه عرض۱۲۵ ۴میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۵ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۶ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۸میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۰میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۲میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۵میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ✅ عرض ۱۲۵ ۱۰میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۲ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ۵۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۶۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ✅عرض ۱۵۰ ۱۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۵۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۶۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۷۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۸۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۹۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۱۰۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول 🟡 ورق سیاه قطعات 🟡 ۸ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۰ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۲ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۵ میل قطعات عرض ۱۲۰ #جهت_مشاهده_پروفایل_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/7911 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 https://foolad24.com/profile/7911/inventory 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladsazemesri 📌https://www.instagram.com/fooladprice

ورق گرم (سیاه)
30 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 30 مهر (کد : 84153)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۳ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۴ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۵ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۵ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق روغنی 🟡 ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۶۰میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۶۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۱ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۱ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ 💢st37 ۲ میل فولاد مبارکه عرض۱۰۰۰-۱۲۵۰ ۳ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۴میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۵ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۶ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۸میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۰میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۲میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۵میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ 🟡 ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه 🟡 💢st37 ۳ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۴میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۵ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۶ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۸میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۰میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۲میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۵میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ 🟡 ورق سیاه فولاد مبارکه 🟡 💢st52 ۳ میل فولاد مبارکه عرض۱۲۵ ۴میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۵ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۶ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۸میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۰میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۲میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۵میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ✅ عرض ۱۲۵ ۱۰میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۲ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ۵۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۶۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ✅عرض ۱۵۰ ۱۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۵۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۶۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۷۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۸۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۹۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۱۰۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول 🟡 ورق سیاه قطعات 🟡 ۸ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۰ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۲ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۵ میل قطعات عرض ۱۲۰ #جهت_مشاهده_پروفایل_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/7911 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 https://foolad24.com/profile/7911/inventory 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladsazemesri 📌https://www.instagram.com/fooladprice

ورق روغنی (سرد)
29 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 29 مهر (کد : 83998)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ورق2 تا 5 میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق 2 تا 5 میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق روغنی 🟡 ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۶۰میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۶۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۱ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۱ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ✅ عرض ۱۲۵ ۱۰ تا 25میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ 30 تا 60میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ✅عرض ۱۵۰ 15 تا 25 میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ 30 تا 100میل کاویان عرض ۱۵۰*طول 🟡 ورق سیاه قطعات 🟡 8تا 15 میل قطعات عرض ۱۲۰ 🟡 ورق سیاه فولاد مبارکه 🟡 💢st37 ۲ میل فولاد مبارکه عرض۱۰۰۰-۱۲۵۰ 3 تا 15 میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ #جهت_مشاهده_پروفایل_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/7911 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 https://foolad24.com/profile/7911/inventory 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladsazemesri 📌https://www.instagram.com/fooladprice

ورق گرم (سیاه)
29 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 29 مهر (کد : 83997)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ورق2 تا 5 میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ورق 2 تا 5 میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق روغنی 🟡 ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۵۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۶۰میل چین ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۶۰ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۰/۷۰ میل فولاد غرب ۲۵۰*۱۲۵ ورق ۱ میل فولاد غرب ۲۰۰*۱۰۰ ورق ۱ میل چین ۲۵۰*۱۲۵ ✅ عرض ۱۲۵ ۱۰ تا 25میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ 30 تا 60میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ✅عرض ۱۵۰ 15 تا 25 میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ 30 تا 100میل کاویان عرض ۱۵۰*طول 🟡 ورق سیاه قطعات 🟡 8تا 15 میل قطعات عرض ۱۲۰ 🟡 ورق سیاه فولاد مبارکه 🟡 💢st37 ۲ میل فولاد مبارکه عرض۱۰۰۰-۱۲۵۰ 3 تا 15 میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ #جهت_مشاهده_پروفایل_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/7911 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 https://foolad24.com/profile/7911/inventory 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladsazemesri 📌https://www.instagram.com/fooladprice

ورق گرم (سیاه)
27 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 27 مهر (کد : 83791)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق روغنی 🟡 ۰/۵۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۵۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۶۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۶۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۷۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۷۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۱ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۱ میل ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق سیاه 🟡 8 تا 15 میل قطعات عرض ۱۲۰ 🟡 ورق سیاه 🟡 10 تا 25میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ۱۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول 🟡 ورق سیاه 🟡 💢st37 ۲ میل فولاد مبارکه عرض۱۰۰۰-۱۲۵۰ 3 تا 15 میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ #جهت_مشاهده_پروفایل_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/7911 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 https://foolad24.com/profile/7911/inventory 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice

ورق روغنی (سرد)
26 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 26 مهر (کد : 83626)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ 🟡 ورق روغنی 🟡 ۰/۵۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۵۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۶۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۶۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۷۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۷۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۱ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۱ میل ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق سیاه 🟡 💢st37 ۲ میل فولاد مبارکه عرض۱۰۰۰-۱۲۵۰ ۳ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۴میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۵ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۶ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۸میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۰میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۲میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۵میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ #جهت_مشاهده_پروفایل_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/7911 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 https://foolad24.com/profile/7911/inventory 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice

ورق گرم (سیاه)
26 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 26 مهر (کد : 83625)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ 🟡 ورق روغنی 🟡 ۰/۵۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۵۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۶۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۶۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۷۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۷۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۱ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۱ میل ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق سیاه 🟡 💢st37 ۲ میل فولاد مبارکه عرض۱۰۰۰-۱۲۵۰ ۳ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۴میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۵ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۶ میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۸میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۰میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۲میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ ۱۵میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ #جهت_مشاهده_پروفایل_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/7911 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_بازرگانی_فولاد_پرایس👇🏻 https://foolad24.com/profile/7911/inventory 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice

ورق روغنی (سرد)
25 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 25 مهر (کد : 83449)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ 🟡 ورق روغنی 🟡 ۰/۵۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۵۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۶۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۶۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۷۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۷۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۱ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۱ میل ۲۵۰*۱۲۵ ✅انبار تهران 🟡 ورق سیاه 🟡 ۱۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۲ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ۱۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ✅انبار تهران و کارخانه ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 25 مهر (کد : 83448)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ 🟡 ورق روغنی 🟡 ۰/۵۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۵۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۶۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۶۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۷۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۷۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۱ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۱ میل ۲۵۰*۱۲۵ ✅انبار تهران 🟡 ورق سیاه 🟡 ۱۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۲ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ۱۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ✅انبار تهران و کارخانه ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

ورق روغنی (سرد)
24 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 24 مهر (کد : 83176)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس ⭕️موجودی ورق درب مغازه فتح 🟡 ورق سیاه 🟡 ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ 🟡 ورق روغنی 🟡 ۰/۵۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۵۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۶۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۶۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۷۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۷۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۱ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۱ میل ۲۵۰*۱۲۵ ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

ورق گرم (سیاه)
24 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 24 مهر (کد : 83175)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس ⭕️موجودی ورق درب مغازه فتح 🟡 ورق سیاه 🟡 ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ 🟡 ورق روغنی 🟡 ۰/۵۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۵۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۶۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۶۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۷۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۷۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۱ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۱ میل ۲۵۰*۱۲۵ ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

ورق روغنی (سرد)
23 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 23 مهر (کد : 82817)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس ⭕️موجودی ورق درب مغازه فتح 🟡 ورق سیاه 🟡 ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ 🟡 ورق روغنی 🟡 ۰/۵۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۵۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۶۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۶۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۷۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۷۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۱ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۱ میل ۲۵۰*۱۲۵ ✅انبار تهران ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

ورق گرم (سیاه)
23 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 23 مهر (کد : 82816)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس ⭕️موجودی ورق درب مغازه فتح 🟡 ورق سیاه 🟡 ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ ۳ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۴ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ 🟡 ورق روغنی 🟡 ۰/۵۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۵۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۶۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۶۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۷۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۷۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۱ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۱ میل ۲۵۰*۱۲۵ ✅انبار تهران ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

ورق روغنی (سرد)
22 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 22 مهر (کد : 82601)

☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

ورق گالوانیزه و رنگی
20 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 20 مهر (کد : 82396)

﷽ 🔱فولاد پرایس 🔱 🔵عرضه كننده انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی 🔵 ورق سیاه، ورق روغنی ٫ ورق گالوانیزه ٫ورق رنگی٫ میلگرد،نبشی،تیرآهن،ناودانی و… 🟡پیشرو در صنعت،پویا در خدمت🟡 ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911 Telegram (https://t.me/fooladprice)

ورق روغنی (سرد)
20 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 20 مهر (کد : 82394)

﷽ 🔱فولاد پرایس 🔱 🔵عرضه كننده انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی 🔵 ورق سیاه، ورق روغنی ٫ ورق گالوانیزه ٫ورق رنگی٫ میلگرد،نبشی،تیرآهن،ناودانی و… 🟡پیشرو در صنعت،پویا در خدمت🟡 ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911 Telegram (https://t.me/fooladprice)

ورق گرم (سیاه)
20 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 20 مهر (کد : 82393)

﷽ 🔱فولاد پرایس 🔱 🔵عرضه كننده انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی 🔵 ورق سیاه، ورق روغنی ٫ ورق گالوانیزه ٫ورق رنگی٫ میلگرد،نبشی،تیرآهن،ناودانی و… 🟡پیشرو در صنعت،پویا در خدمت🟡 ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911 Telegram (https://t.me/fooladprice)

ورق گرم (سیاه)
19 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 مهر (کد : 82310)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق روغنی 🟡 ۰/۵۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۵۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۶۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۶۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۷۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۷۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۱ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۱ میل ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق سیاه 🟡 8 تا 15 میل قطعات عرض ۱۲۰ 🟡 ورق سیاه 🟡 10 تا 25میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ۱۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول 🟡 ورق سیاه 🟡 💢st37 ۲ میل فولاد مبارکه عرض۱۰۰۰-۱۲۵۰ 3 تا 15 میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

ورق گرم (سیاه)
18 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 مهر (کد : 82021)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق روغنی 🟡 ۰/۵۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۵۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۶۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۶۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۷۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۷۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۱ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۱ میل ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق سیاه 🟡 8 تا 15 میل قطعات عرض ۱۲۰ 🟡 ورق سیاه 🟡 10 تا 25میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ۱۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول 🟡 ورق سیاه 🟡 💢st37 ۲ میل فولاد مبارکه عرض۱۰۰۰-۱۲۵۰ 3 تا 15 میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

ورق گرم (سیاه)
17 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 17 مهر (کد : 81767)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ۲ میل فولاد مبارکه ۲۰۰*۱۰۰ ۲ میل فولاد مبارکه ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق روغنی 🟡 ۰/۵۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۵۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۶۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۶۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۰/۷۰ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۰/۷۰ میل ۲۵۰*۱۲۵ ۱ میل ۲۰۰*۱۰۰ ۱ میل ۲۵۰*۱۲۵ 🟡 ورق سیاه 🟡 8 تا15 میل قطعات عرض ۱۲۰ ✅انبار تهران و کارخانه 🟡 ورق سیاه 🟡 10 تا 25میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ 30 تا 40 میل کاویان عرض ۱۲۵*طول 15 تا 25 میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ 30تا 40 میل کاویان عرض ۱۵۰*طول 🟡 ورق سیاه 🟡 💢st37 ۲ میل فولاد مبارکه عرض۱۰۰۰-۱۲۵۰ 3 تا 15 میل فولاد مبارکه عرض۱۵۰ 🟡 ورق سیاه 🟡 ‏ ST37_A283_GC💢 8 تا 45میل اکسین (۲*۶)(۲*۱۲) ۵۰میل اکسین(۲*طول) 60 تا 80میل اکسین(۲*طول)(۲×۶) ۹۰میل اکسین(۲*طول) ۱۰۰میل اکسین(۲×طول) 🟡 ورق سیاه 🟡 ‏ST52💢 8 تا 45میل اکسین(۲×۶)(۲×۱۲) ۵۰میل اکسین(۲×طول) 60 تا 80میل اکسین(۲*طول)(۲×۶) ۹۰میل اکسین(۲×طول) ۱۰۰ میل اکسین(۲*طول) 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

ناودانی
16 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 16 مهر (کد : 81615)

💢بازرگانی فولاد #پرایس 🔵عرضه كننده انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی 🔵 ورق،میلگرد،نبشی،تیرآهن،ناودانی و… 🟡پیشرو در صنعت،پویا در خدمت🟡 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

تیرآهن (IPE)
16 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 16 مهر (کد : 81614)

💢بازرگانی فولاد #پرایس 🔵عرضه كننده انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی 🔵 ورق،میلگرد،نبشی،تیرآهن،ناودانی و… 🟡پیشرو در صنعت،پویا در خدمت🟡 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

نبشی
16 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 16 مهر (کد : 81613)

💢بازرگانی فولاد #پرایس 🔵عرضه كننده انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی 🔵 ورق،میلگرد،نبشی،تیرآهن،ناودانی و… 🟡پیشرو در صنعت،پویا در خدمت🟡 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 16 مهر (کد : 81612)

💢بازرگانی فولاد #پرایس 🔵عرضه كننده انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی 🔵 ورق،میلگرد،نبشی،تیرآهن،ناودانی و… 🟡پیشرو در صنعت،پویا در خدمت🟡 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

ورق گرم (سیاه)
15 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 15 مهر (کد : 81272)

💢 #بازرگانی_فولاد_پرایس 🟡 ورق سیاه 🟡 ⭕️موجودی ورق انبار فتح ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲*۱ ورق ۲ میل فولاد مبارکه ۲/۵*۱/۲۵ ✅انبار تهران 🟡 ورق سیاه 🟡 ۸ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۰ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۲ میل قطعات عرض ۱۲۰ ۱۵ میل قطعات عرض ۱۲۰ ✅انبار تهران و کارخانه 🟡 ورق سیاه 🟡 ۱۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۲ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۱۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۲۵*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۲۵طول ۱۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۲۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*۶۰۰ ۳۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۳۵ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ۴۰ میل کاویان عرض ۱۵۰*طول ✅انبار تهران و کارخانه 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

میلگرد آجدار
13 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 12 مهر (کد : 80992)

💢 بازرگانی فولاد #پرایس 🔵عرضه كننده انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی 🔵 ورق،میلگرد،نبشی،تیرآهن،ناودانی و… 🟡پیشرو در صنعت،پویا در خدمت🟡 🖋مدیریت رضا مصری نژاد ☎️02191003438 📱09128853438 📱09121853438 🌐www.fooladprice.com 🆔 https://t.me/fooladprice 📌https://www.instagram.com/fooladprice https://foolad24.com/profile/7911

×