حسین معبودی

پارس صنعت

51%
جزئیات...

اعلام موجودی حسین معبودی (پارس صنعت) - 7671

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 28735 07 خرداد (کد : 6398)

ورق 1 میل روغنی فولاد مبارکه اصفهان کیفیت ST14 فوق کششی فابریک کارخانه ورق 1.20 میل روغنی فولاد مبارکه اصفهان کیفیت ST14 فوق کششی فابریک کارخانه (4 ماه تاریخ انقضا)

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 28275 29 اردیبهشت (کد : 6167)

رول روغنی مبارکه ضخامت 1.25 عرض 100 (7 تن) رول روغنی مبارکه ضخامت 1.5 عرض 115 (9 تن)

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 27976 24 اردیبهشت (کد : 6021)

ورق روغنی 1 میل 10 تن (2عرض) ST12 ورق روغنی 1.25 میل 10 تن (2عرض) ST12 ورق روغنی 1.5 میل 10 تن (2عرض) ST12 ورق روغنی 2 میل 10 تن (2عرض) ST12 (بار فولاد مبارکه فولاد غرب هفت الماس موجود می باشد )

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 27969 24 اردیبهشت (کد : 6017)

ورق سیاه 2 میل 10 تن (2 عرض) ورق سیاه 2.5 میل 10 تن (2عرض) ورق سیاه 3 میل 10 تن (2عرض) ورق سیاه 3 میل 3 تن (عرض 150) ورق سیاه 4 میل 10تن (2عرض) ورق سیاه 5 میل 10 تن (2عرض) ورق سیاه 6 میل 10 تن (2عرض)

ورق گالوانیزه و رنگی
16 مهر، 1399 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 27963 24 اردیبهشت (کد : 6013)

ورق گالوانیزه ۱ میل ۱۰ تن (دو عرض) ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل ۱۰ تن(دو عرض) ورق گالوانیزه ۱.۵ میل ۱۰ تن (دو عرض) (بار امیرکبیر کاشان تاراز و هفت الماس موجود میباشد)

×