چت

جواد جمالی - 761

نام :

جواد جمالی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-761

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03135060
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1390

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 35060

آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 35060

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

مشخصات:

h

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد

مشخصات:

ارائه انواع میلگرد آجدار A3 و A2

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

فلزات پایه

دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×