زهرا حیدری (ملکه خلیج) - 7076

زهرا حیدری

ملکه خلیج

29%
جزئیات...
نام :

زهرا حیدری

نام تجاری :

ملکه خلیج

کد کاربری :

f24-7076

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

×